Image

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is één van de pijlers binnen onze organisatie. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel (indien mogelijk) worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Integra Metal Ceiling Systems B.V. / Integra Klimaatplafonds B.V. hierna te noemen Integra wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hechte organisatie. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

 

Een aspect dat onze organisatie, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen wij ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

 

Cradle to Cradle
Om deze uitdaging aan te gaan en een duurzamere toekomst te creëren, hebben we gekeken naar verschillende oplossingen. Het Cradle to Cradle principe heeft ons geïnspireerd om een circulaire aanpak te hanteren. Bij Cradle to Cradle worden producten ontworpen en vervaardigd met als doel om hun componenten aan het einde van hun levenscyclus te hergebruiken, zodat nieuwe producten kunnen worden gecreëerd. Dit resulteert in recyclingkringlopen waarbij het materiaal continu hergebruikt wordt en het gebruik van nieuwe grondstoffen drastisch wordt verminderd.

Het Cradle to Cradle ontwerpconcept vormt de basis van onze inspanningen bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Het stelt ons in staat om innovatieve, duurzame oplossingen te bieden die de impact op het milieu minimaliseren en tegelijkertijd de eigenschappen en kwaliteit van onze producten verbeteren.

 

Cradle to Cradle Certified® Silver
We zijn dan ook verheugd om aan te kondigen dat Integra Metal Ceiling Systems BV het Cradle to Cradle Certified® Silver certificaat heeft verkregen voor een aantal metalen plafondproducten. Dit omvat onder andere het Lay in panel, Perspekta C/D, Hook on, Expanded, Baffle en Quadro S roosterplafond. Deze certificering erkent onze inzet voor duurzaamheid en circulaire praktijken, en we zijn vastbesloten om ons assortiment van gecertificeerde producten verder uit te breiden.

Ontdek vandaag nog hoe Integra uw projecten kan ondersteunen met duurzame, Cradle to Cradle gecertificeerde oplossingen. Samen bouwen we aan een betere toekomst!

 

Certificeringssystemen voor duurzaam bouwen
Certificeringssystemen voor duurzaam bouwen worden veel gebruikt in ons land en in de wereld. Deze systemen beoordelen en classificeren constructies en gebouwen in termen van bepaalde hoofdcriteria zoals land, energie, natuurlijke hulpbronnen, materialen/hulpbronnen en afval.

EPD (Environmental Product Declaration), die wordt aangevraagd bij producenten van bouwmaterialen in duurzame bouw certificeringssystemen, bevat kwantitatieve informatie over milieuprestaties en draagt bij aan de vermindering van broeikasgassen. Daarom raden alle certificeringssystemen voor duurzaam bouwen ter wereld het gebruik van producten met een EPD-verklaring aan en ze leveren extra punten/scores op tijdens beoordelingen voor EPD-aangifte.

Wat is EPD (Environmental Product Declaration)?
Het is een verklaring die de milieuprestaties van een product of dienst kwantitatief beoordeelt en certificeert, die is geïdentificeerd volgens ISO 14025 in termen van bepaalde vooraf vastgestelde criteria (output van grondstoffen, gebruik en efficiëntie van energie; materiaal- en chemische inhoud; vrijgegeven emissies naar lucht, water en bodem; afvalproductie) en gebaseerd op de parameters die zijn vastgesteld in overeenstemming met de ISO 14040-serie.

Image

Als producent van bouwmaterialen werken we samen met IBU (Institut Bauen & Umwelt / Duitse milieu- en bouwvereniging), een onafhankelijke vereniging, met als doel een bijdrage te leveren aan Integra duurzame bouwsystemen. Met de EPD-verklaringen die zijn gepubliceerd door IBU, is Integra trots het eerste bedrijf te zijn dat deze verklaring heeft gekregen van producten met hangende plafonds en scheidingswanden. Hieronder toegang tot onze producten met milieu productverklaring.

Wij zijn FSC® gecertificeerd. Wat betekent dat?

FSC FullBrandmark R RGBOmdat wij gebruik maken van hout als grondstof, vinden wij het belangrijk dat er verantwoord met de bossen wordt omgegaan. De bossen geven ons schone lucht, water, schaduw, voedsel en de hout- en papierproducten die we in het dagelijks leven gebruiken. Maar diezelfde bossen die we zo hard nodig hebben, staan onder grote druk. Palmolie- en sojaplantages, mijnbouw, veeteelt…
Wist u dat er elke 2 seconden 1 voetbalveld aan bos verdwijnt? Ontbossing is een serieus en wereldwijd probleem! Gelukkig is er een goede manier om de bossen te beschermen en dat is duurzaam bosbeheer.


FSC® is een certificaat dat duurzaam bosbeheer garandeert. Duurzaam bosbeheer betekent dat de planten en dieren in het bos op een gezonde manier behouden blijven. Daarnaast worden ook de rechten van de mensen die in en om het bos wonen en werken gerespecteerd. De kap van bomen in duurzaam beheerde bossen gaat op zo’n manier dat het geen negatieve invloed heeft op het bos. En juist het hout uit dit bos zorgt ervoor dat dit systeem zich in stand kan houden. Door het kopen van FSC® gecertificeerd hout kunnen we met z’n allen bijdragen aan de instandhouding van de bossen.

Om deze reden hebben wij als Integra Klimaatplafonds B.V besloten om samen te werken met FSC®. Wij zijn FSC® gecertificeerd en mogen dus ook FSC® producten doorverkopen. En met een FSC® label heeft u de garantie dat uw hout of papier afkomstig is uit bossen die duurzaam beheerd worden. Zo kunt ook u bijdragen aan een betere wereld.

Steun de bossen en kies voor FSC® gecertificeerde producten!
Integra FSC® licentienummer: FSC C092624 pdfBekijk ons certificaat

CO2-prestatieladder

 

Integra wil haar certificatie op niveau-3 van de CO2-prestatieladder behouden. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl. SKAO-bedrijfspagina: https://skao.nl/certificaathouders/2074 | https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Integra_Klimaatplafonds_B_V

De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het referentiejaar 2021 met 4% wordt teruggebracht.

co2 cloud

 

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Integra en inleners worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.
 
Integra heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.
 
a - Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot
b - Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren
c - Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
d - Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie

 

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het interne prikbord van Integra gezet.

Het communicatiedoel is tweeledig. Wij willen de medewerkers en andere belanghebbende op de hoogte houden over ons energiereductie beleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.

 

Image

CO2 - footprint

 

 

 Genormaliseerd per medewerker

2021

 86,7 ton CO2

9,63 ton CO2

2022

109,6 ton CO2

9,13 ton CO2

2023

118,7 ton CO2

9,89 ton CO2

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, prikbord en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op onze website is een link naar stichting SKAO (www.skao.nl) vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 –bewust certificering.

Download hieronder de CO2-prestatieladder documenten van Integra:

Communicatieplan

CO2-footprint 2021

CO2-footprint 2022

CO2-footprint 2023

Energiebeleid

Energiemanagementactieplan 2022

Energiemanagementactieplan 2023

Energiemanagementactieplan 2024

Nieuwsbrief 2022-1

Nieuwsbrief 2022-2

Nieuwsbrief 2023-1

Nieuwsbrief 2023-2

Nieuwsbrief 2024-1

Nieuwsbrief 2024-2

Sector en Keteninitiatieven