Integra-Groep, bestaande uit de besloten vennootschappen Integra Klimaatplafonds B.V. en Integra Metal Ceiling Systems B.V. (hierna: “Integra-Groep”), respecteert uw privacy en persoonsgegevens. Onderstaand treft u ons privacybeleid aan. Dit beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

Contactgegevens
Integra-Groep is gevestigd in (1551 NA) Westzaan aan het adres Rak 22. Integra Klimaatplafonds B.V. staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34338211 en Integra Metal Ceiling Systems B.V. onder nummer 34176988.

Integra-Groep (hierna soms ook: “onze/ons” of “wij”) zal in diverse gevallen verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de AVG voor aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit betekent dat wij - in dat geval - het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen.

Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht voor verwerkingsverantwoordelijken. Deze privacyverklaring heeft betrekking op betrokkenen die werkzaam zijn bij onze samenwerkingspartners en/of klanten. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de heer O. Kasirga via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of 075 – 6127290.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: “Betrokkene(n)”). Persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken, zullen doorgaans actief door u aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld voorafgaand aan - of tijdens een samenwerking.

Het komt ook voor dat wij persoonsgegevens ontvangen van derden, bijvoorbeeld in de aanloop naar een nieuwe samenwerking en/of klantrelatie met uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkt.

In enkele gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit openbare bronnen zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten tussen Integra-Groep en onze samenwerkingspartners en/of klanten verwerken wij persoonsgegevens van onze contactpersonen. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

• uw voor- en achternaam;
• uw geslacht;
• uw zakelijke e-mailadres;
• uw zakelijke telefoonnummer;
• in voorkomende geval de dagen en tijdstippen waarop u bereikbaar bent op bovenstaand e-mailadres en telefoonnummer.

Doeleinden van de verwerking
Voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens dienen op grond van de AVG-verwerkingsdoeleinden te bestaan. Integra-Groep verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten met samenwerkingspartners en/of klanten en voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen en/of relaties.

Verwerkingsgrondslagen
Voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens dient een wettelijke grondslag te bestaan. Voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens baseren wij ons op artikel 6 lid 1 sub b AVG, namelijk: de noodzakelijke verwerking voor de uitvoering van overeenkomsten.

Indien wij uw gegevens ontvangen van derden, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigde bedrijfsbelangen).

Ontvangers van persoonsgegevens
In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan (internationale) samenwerkingspartners met als doel om de samenwerkingen zo doelmatig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Voor bovengenoemde persoonsgegevens geldt dat deze bovendien inzichtelijk kunnen zijn of worden voor bijvoorbeeld onze IT-leveranciers. Verder zullen een aantal van bovenstaande persoonsgegevens inzichtelijk kunnen worden voor onze accountant ten behoeve van het verwerken van de administratie.

Het kan zijn dat Integra-Groep verplicht wordt om uw persoonsgegevens aan overige derden (binnen de Europese Unie) te verstrekken indien wij daartoe verplicht zouden zijn/worden op basis van wet- en regelgeving.

Beveiliging persoonsgegevens
Onder meer onder de AVG zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Rekening houdend met de stand van de techniek, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen (en zullen die blijven nemen) om verlies van persoonsgegevens of de onrechtmatige verwerking daarvan tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De aan ons door contactpersonen ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor bovenstaande persoonsgegevens geldt dat deze in elk geval voor een termijn van zeven jaar door ons zullen worden bewaard in verband met de wettelijke administratieplicht. Persoonsgegevens zullen een langere periode worden bewaard indien Integra-Groep daartoe verplicht zou zijn/worden op grond van wet- en regelgeving. Uw rechten Als betrokkene hebt u het recht om Integra-Groep te verzoeken om:

  • inzage in uw persoonsgegevens;
  • rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • beperking van de verwerking.

Voorts hebt u het recht op informatie over de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (als de grondslag van de verwerking gerechtvaardigd belang is) en het recht op overdraagbaarheid van die gegevens.

In de gevallen waarbij toestemming de verwerkingsgrondslag is, geldt dat deze weer kan worden ingetrokken. Dit heeft geen effect op verwerkingen uit het verleden, maar het betekent dat wij de gegevens in het vervolg niet meer mogen verwerken.

Afhankelijk van met welke vennootschap u contact hebt gehad, kunt u uw verzoeken schriftelijk richten aan:

Integra Klimaatplafonds B.V. of Integra Metal Ceiling Systems B.V.
t.a.v. de heer O. Kasirga Postbus 2067
1500 GB ZAANDAM

en/of per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan verzoeken zal zo spoedig mogelijk gehoor worden gegeven. Het streven is om dat in elk geval binnen vier weken te doen.

Cookies die wij gebruiken

Op onze website gebruiken we zowel technische functionele cookies als cookies voor analytics registratie en marketingdoeleinden. Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die we gebruiken. Als u uw cookievoorkeuren wilt wijzigen, kunt u dit doen via het item 'Cookie-instellingen' onderaan onze website.

Strikt noodzakelijk:

NaamAanbieder / DomeinVervaldatumOmschrijving
_GRECAPTCHA www.google.com 6 maanden Google reCAPTCHA plaatst een noodzakelijke cookie (_GRECAPTCHA) wanneer deze wordt uitgevoerd met het oog op de risicoanalyse.


Prestatie:

NaamAanbieder / DomeinVervaldatumOmschrijving
_ga .integra-groep.com 1 jaar 1 maand Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site.
_ga_P5YEM2ZGXK .integra-groep.com 1 jaar 1 maand Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de sessiestatus te behouden.


Targeting:

NaamAanbieder / DomeinVervaldatumOmschrijving
YSC .youtube.com Sessie Deze cookie wordt door YouTube ingesteld om weergaven van ingesloten video's bij te houden.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 maanden Deze cookie wordt door YouTube ingesteld om gebruikersvoorkeuren bij te houden voor YouTube-video's die in sites zijn ingesloten; het kan ook bepalen of de websitebezoeker de nieuwe of oude versie van de YouTube-interface gebruikt.

 

Niet-geclassificieerd:

NaamAanbieder / DomeinVervaldatumOmschrijving
VISITOR_PRIVACY_METADATA .youtube.com 6 maanden

Klachtrecht
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over bijvoorbeeld de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan verzoeken wij u vriendelijk om daarover allereerst contact met ons op te nemen. Ook hiervoor kunt u bovenstaande contactgegevens gebruiken.

Als betrokkene hebt u op grond van de AVG voorts het recht om eventuele klachten in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens (www. autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Tot slot
De meest recente versie van onze privacyverklaring is op onze website (www.integra-groep.com) geplaatst op 07 mei 2020. Integra-Groep behoudt zich het recht voor om dit beleid eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen door de inhoud van deze pagina aan te passen.

PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN

Integra-Groep, bestaande uit de besloten vennootschappen Integra Klimaatplafonds B.V. en Integra Metal Ceiling Systems B.V. (hierna: “Integra-Groep”), respecteert uw privacy en persoonsgegevens. Onderstaand treft u ons privacybeleid aan. Dit beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

Contactgegevens
Integra-Groep is gevestigd in (1551 NA) Westzaan aan het adres Rak 22. Integra Klimaatplafonds B.V. staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34338211 en Integra Metal Ceiling Systems B.V. onder nummer 34176988.

Integra-Groep (hierna soms ook: “onze/ons” of “wij”) zal in diverse gevallen verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de AVG voor aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit betekent dat wij - in dat geval - het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen.

Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht voor verwerkingsverantwoordelijken. Deze privacyverklaring heeft betrekking op betrokkenen die bij ons solliciteren. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de heer M. Kasirga via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of 075 – 6127290.

Verwerking van persoonsgegevens
Tijdens sollicitatieprocedures worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna:
“Betrokkene(n)”). Persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken, zullen doorgaans actief door u aan ons zijn verstrekt indien u bij ons solliciteert.

Om sollicitaties vervolgens in behandeling te nemen verwerken wij de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Veelal zal het dan gaan om:

• uw voor- en achternaam;
•uw adresgegevens;
•uw geboortedatum;
•uw e-mailadres; en
•uw telefoonnummer;

en in voorkomend geval om:
•een profielfoto die staat afgebeeld op uw curriculum vitae.

Daarnaast kunnen tijdens gesprekken aantekeningen worden gemaakt van antwoorden op vragen en/of over de indruk van de sollicitant.

Doeleinde van de verwerking
Voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens dienen op grond van de AVG-verwerkingsdoeleinden te bestaan. Integra-Groep verwerkt bovenstaande persoonsgegevens om ontvangen sollicitaties op correcte wijze in behandeling te kunnen nemen.

Verwerkingsgrondslag
Voor de rechtmatige verwerking van bovenstaande persoonsgegevens dient een wettelijke grondslag te bestaan. Voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens baseren wij ons op artikel 6 lid 1 sub a en sub f AVG(toestemming en gerechtvaardigd bedrijfsbelang).

Mogelijk geeft u ons toestemming om uw gegevens een langere periode te bewaren, zodat wij bijvoorbeeld op een later moment nog contact met u zouden kunnen opnemen bij het beschikbaar komen van een functie. In dat geval baseren wij ons ook op artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Ontvangers van persoonsgegevens
Voor bovengenoemde persoonsgegevens geldt dat deze inzichtelijk kunnen zijn of worden voor bijvoorbeeld onze IT-leveranciers en eventuele adviseurs op het gebied van HRM.
Het kan zijn dat Integra-Groep verplicht wordt om uw persoonsgegevens aan derden (binnen de Europese Unie) te verstrekken indien wij daartoe verplicht zouden zijn/worden op basis van wet- en regelgeving.

Beveiliging persoonsgegevens
Onder meer onder de AVG zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Rekening houdend met de stand van de techniek, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen (en zullen die blijven nemen) om verlies van persoonsgegevens of de onrechtmatige verwerking daarvan tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Indien u solliciteert op een vacature, maar aan u wordt geen arbeidsovereenkomst aangeboden, dan zullen wij uw gegevens vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen.

Indien u als sollicitant toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren, dan doen wij dat voor de duur van een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

Persoonsgegevens zullen een langere periode worden bewaard indien Integra-Groep daartoe verplicht zou zijn op grond van wet- en regelgeving.

Uw rechten
Als betrokkene hebt u het recht om Integra-Groep te verzoeken om:

• inzage in uw persoonsgegevens;
• rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
• beperking van de verwerking.

Voorts hebt u het recht op informatie over de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (als de grondslag van de verwerking gerechtvaardigd belang is) en het recht op overdraagbaarheid van die gegevens.

In de gevallen waarbij toestemming de verwerkingsgrondslag is, geldt dat deze weer kan worden ingetrokken. Dit heeft geen effect op verwerkingen uit het verleden, maar het betekent dat wij de gegevens in het vervolg niet meer mogen verwerken.
Afhankelijk van bij welke vennootschap u hebt gesolliciteerd, kunt u uw verzoeken schriftelijk richten aan: Integra Klimaatplafonds B.V. of Integra Metal Ceiling Systems B.V.
t.a.v. de heer M. Kasirga
Postbus 2067
1500 GB ZAANDAM

en/of per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan verzoeken zal zo spoedig mogelijk gehoor worden gegeven. Het streven is om dat in elk geval binnen vier weken te doen.

Klachtrecht
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over bijvoorbeeld de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan verzoeken wij u vriendelijk om daarover allereerst contact met ons op te nemen. Ook hiervoor kunt u bovenstaande contactgegevens gebruiken.

Als betrokkene hebt u op grond van de AVG voorts het recht om eventuele klachten in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens (www. autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Tot slot
De meest recente versie van onze privacyverklaring is op onze website (www.integra-groep.com) geplaatst op [datum]. Integra-Groep behoudt zich het recht voor om dit beleid eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen door de inhoud van deze pagina aan te passen.