Klimaatplafonds

Kwaliteit Waarborging

Kwaliteit Waarborging • Beschrijving

  Tijdens het bouwproces gebruikt Integra de software van ED controls om de kwaliteit, afwijkingen en achterstanden te registreren. De projectcoördinator heeft de goedgekeurde montage tekeningen en de montageplanning als geladen in de software van Ed-controls. Hierdoor heeft het gehele projectteam altijd de beschikking over de juiste informatie.

  De projectleider en de uitvoerder hebben de mogelijkheid om met deze software zogenaamde tickets aan te maken. De tickets worden voor diverse doeleinden gebruikt en dient als vastlegging voor eventuele montage beperkingen, achterstanden, schade constateringen en afwijkingen op het oorspronkelijke ontwerp. Ieder ticket wordt gekoppeld aan een verantwoordelijke, dit een intern als extern verantwoordelijke zijn. De aangemaakte tickets kunnen door de verantwoordelijke digitaal gereed gemeld worden. Nadat onze projectleider de gereed melding goedkeurt, kan hij of zij het ticket archiveren (lees status: afgehandeld geven). Hierdoor is op ieder moment een rapportage beschikbaar en blijft tevens het gehele verloop tijdens het proces inzichtelijk en communiceerbaar.

   

  Het doorlopen van het montage proces kan als volgt worden samengevat:

  Stap 1: Controle of de peilmaten aanwezig zijn alsmede de startmaten voor de constructie.

  Stap 2: Aanbrengen van de plafondconstructie en mogelijk de verdeelleidingen.

  Controle: plafondconstructie en goedkeuring

  Stap 3: Aanbrengen van de technische panelen

  Stap 4: Ontvangst door opdrachtgever getekende sluitbrieven

  Stap 5: Aanbrengen en aansluiten van de actieve panelen

  Controle: goedkeuring persrapporten

  Stap 6: IR opname

  Controle: beoordeling en goedkeuring compleet klimaatplafond

  Stap 7: revisie en oplever documenten afgeven

webdesign development