Klimaatplafonds

Engineering

Engineering  • Beschrijving

    Afhankelijk van de project specificaties en uitgangspunten wordt een projectteam samengesteld, bestaande uit een projectleider, projectcoördinator en een uitvoerder.

    Tijdens de engineeringfase wordt op basis van het overdrachtdocument uit  de voorbereiding fase,  de door de klant ingebrachte planning en de door de klant aangeleverde modellen of autocad onderleggers het ontwerp uitvoeringsgereed gemaakt. Integra maakt hiervoor gebruik van MS-projects, Autocad en REVIT software teneinde de aansluiting met onze opdrachtgevers te waarborgen. Dit proces wordt bewaakt en gestuurd door de projectcoördinator.

    De eerste stap van dit proces bestaat uit het opstellen van plafondspiegels inclusief benodigde sparingen, diverse doorsneden en detailleringen alsmede een montageplanning. De output van dit proces wordt met de opdrachtgever doorgenomen en na goedkeuring definitief vastgelegd. De opdrachtgever bepaald de gewenste regelzones en geeft per regelzone de benodigde vermogens en definitieve ontwerp temperaturen aan. Hiermee verzorgt Integra de uiteindelijke belegging, hydraulische ontwerp en de montage tekeningen. De output van dit proces omvat het uiteindelijke totaal ontwerp en montageplanning en krijgt de opdrachtgever deze ter goedkeuring aangeboden.

webdesign development